Tekniska Valsar

Böttcher är inte bara marknadsledande på det grafiska området utan är också en ledande tillverkare av tekniska valsar. Vi utvecklar och tillverkar för ett brett spektrum inom marknader såsom stålindustri, träindustri, petrokemisk industri, glasindustri, textil, papper, mejeri och livsmedelsindustrin osv.

Våra gummimaterial tillverkas i en av de modernaste gummifabriker i Europa, och vi är en av få tillverkare som har hela processen i egen regi, från idé genom utveckling till full tillverkning av slutprodukten. Vår är inte begränsade bara till gummi. Vi producerar även polyuretanbelagda valsar.

Vår framgång är rotad i vår oöverträffade erfarenhet av gummimaterial och många olika applikationer. Vår fortsatta satsning på utveckling dessa leder till de bästa möjliga slutprodukterna. Genom att tillhandahålla en effektiv kombination av kvalitet och livslängd är detta till ett starkt bidrag till lönsamheten i ditt företag.

 

 NEDLADDNING AV BROSCHYRER:

Böttcher teknisk broschyr Aluminium

Böttcher teknisk broschyr Trä

Böttcher teknisk broschyr Plast

Böttcher teknisk broschyr Stål

Böttcher teknisk broschyr Textil

Böttcher teknisk broschyr Papper